Fakturering

Fakturaen er den økonomiske belønning for dig og dit teams indsats. I Faktura kan du nemt oprette fakturakladden — på basis af et tilbud eller på baggrund af forbruget på et projekt.

Fakturakladden

Når du er klar til at sende en faktura, så kan du starte forskellige steder i Structure:

  • Fra Kontakter — opret en blank fakturakladde på kunden
  • Fra Projekter — opret en fakturakladde på projektet
  • Fra Tilbud — opret en fakturakladde på basis af et tilbud
  • Fra Faktura — opret en fakturakladde og vælg kunde/projekt. Eller opret dublet af en gammel faktura

Foruden oplysninger om virksomhed, adresse og kontaktperson, så hentes der også kundens betalingsbetingelser m.m.

Projektøkonomi

Dette skærmbillede i Faktura har et “sugerør” nede i det tilknyttede projekt.

Her ser du de åbne registreringer for tid, materialeforbrug og eksternt køb. Og du kan filtrere på dato hvis du f.eks. skal afregne for sidste måned — og du gerne vil have skjult indeværende måneds registreringer.

Du kan indsætte forbrugt værdi = fakturaforslag. Eller du kan indsætte en fast pris for alle registreringer og så fordeler Structure denne værdi proportionalt.

Du kan justere din fakturerede værdi samlet for de tre grupper (tid, materialer og eksternt køb) eller du kan gøre det hver for sig.

Når du er tilfreds med tingene, så godkender du fakturaforslaget og de åbne registreringer flyttes fra åbent til faktureret.

Låsning

Når du er klar til, at sende fakturaen til kunden, så skal du låse fakturakladden.

Structure tjekker om alt er okay og præsenterer dig for en låse-skærm. Hvis du f.eks. har oprettet kladden i går og færdiggør den i dag, så spørger Structure dig til dette og du får chancen for at bekræfte eller rette datoen til dags dato.

Når du har låst fakturaen, så ender du med en pdf-udgave af fakturaen. Og har du afkrydset, at du gerne vil sende den pr. mail, så får du en mail i din mailklient med fakturaen som vedhæftede pdf.

Fakturaen

Den færdige faktura er naturligvis tilpasset jeres visuelle identitet og indeholder logo og jeres skriftstype.

Fakturaen findes i en udgave med antal, stk. pris og samlet pris (populært kaldet “søm-og-skruer” udgaven). Og så i en udgave hvor antal og stk. pris er skjult.

Fakturaen kan genfindes her:

  • Kontakter (under historik)
  • Projekter (under projektøkonomi)
  • Projektsamling
  • Og naturligvis i faktura-modulet

Hvis betaling ikke falder rettidigt, så kan du udskrive rykker 1 + 2 + 3.

Få fuld kontrol og overblik over din virksomhed.
Med ét system.